Sinds de datum van inwerkingtreding van Wet nr. 6698 inzake bescherming van persoonsgegevens (“KVKK” of “Wet”), beschermen we de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen waarmee we op enigerlei wijze in contact komen tijdens het uitvoeren van onze commerciële activiteiten, en binnen dit kader, de vereisten van de KVKK We hechten veel belang aan de vervulling ervan.

Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy is opgesteld om u te informeren over de processen en principes voor het verzamelen, gebruiken, delen en opslaan van persoonsgegevens door Tunafood. Het beleid omvat de principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gegevenseigenaren door Tunafood in overeenstemming met de volgorde van regelgeving in de KVKK, en deze verklaringen omvatten Tunafood-medewerkers, onze actieve en potentiële klanten, onze bezoekers en andere echte personen in relatie met Tunafood.