6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız, kişisel verilerin Tunafood tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Politikada, Tunafood tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Tunafood çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Tunafood ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.